Słowiańskie Dzieje - Bogusław Dębek - słowiańskie książki, slavicbook, slavic books, recenzja książki o tematyce słowiańskiej.

Słowiańskie dzieje • Bogusław Dębek
✎ Książki o tematyce słowiańskiej!

17 października 2020 0 Przez RodzimoWiedźma
Słowiańskie dzieje - słowiańskie książki, slavicbook, slavic books, recenzja książki o tematyce słowiańskiej.

Autor: Bogusław Andrzej Dębek

Ilość stron:  336

Nurt: opracowanie historyczne

ISBN: 9788311153240

Rok wydania: 2018

Słowiańskie dzieje to kompendium wiedzy o dawnych dziejach Słowiańszczyzny oraz ludów z nią spokrewnionych. Opowieść zaczyna się wiele tysięcy lat temu, gdy na obszarach azjatyckich wyodrębniły się pierwociny ludów indoeuropejskich. Ludność tę nazwano Ariami. Niektóre ludy indoaryjskie, np. Scytowie i Sarmaci, skierowały się później na zachód, dokonując podbojów na terenie Europy. Z nich wyłonili się Prasłowianie. Stało się to co najmniej 7,5 tys. lat temu nad Dunajem, w dorzeczach Dniepru, Wisły, Odry i Łaby.

W efekcie rozwoju tych ludów w średniowieczu powstały słowiańskie narody i państwa, w tym naród i państwo polskie. Autor odtwarza ten proces, korzystając także z najnowszych osiągnięć genetyki. Ukazuje też władców, wydarzenia polityczne i wojny, organizację społeczną oraz bogaty świat wierzeń religijnych poszczególnych grup Słowian.

Słowiańskie dzieje to książka, która wprowadzając w skomplikowaną i fascynującą historię naszych przodków, wywołuje również refleksję nad naszym pochodzeniem.

Słowiańskie Dzieje - Bogusław Dębek - słowiańskie książki, slavicbook, slavic books, recenzja książki o tematyce słowiańskiej.