Wydawnictwo Triglav

Wydawnictwo Triglav - wydarzenia, kalendarz słowiański. Katalog miejsc słowiańskich - słowiańskie muzeum, artyści, koszulki, rękodzieło.

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, która od ponad dekady zajmuje się popularyzacją historii.

Opis

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, która od ponad dekady zajmuje się popularyzacją historii. Wśród wykorzystywanego w tej działalności instrumentarium obok pokazów, prezentacji i wystaw, poczesne miejsce zajmowały też popularne i popularnonaukowe artykuły publikowane na łamach wielu czasopism. To doświadczenie wskazało nam braki w polskim rynku wydawniczym, który niemal zupełnie nie oferował pozycji dotyczących wczesnego średniowiecza o zawartości na tyle szczegółowej i przystępnej formie, by odpowiadać potrzebom zarówno tzw. odtwórstwa historycznego, jak i szerokiego odbiorcy. W tym ujęciu Triglav jest pierwszym polskim wydawnictwem powołanym bezpośrednio przez środowisko odtwórców historycznych.

Trudno wyobrazić sobie lepszego patrona dla wydawnictwa niż Triglav (pomorska wersja imienia “Trzygłów”), który z jednej strony jest patronem wiedzy, z drugiej dusz przodków – a więc i pamięci o nich – z trzeciej zaś jest on patronem Szczecina i Pomorza Zachodniego, skąd pochodzi nasza firma. Obierając więc Triglava za patrona, powiązaliśmy swoje działania z tą częścią słowiańskiej kultury, za którą postać ta odpowiada – wiedzę, pamięć i tożsamość. Ich podtrzymaniu zaś najlepiej służy właśnie instrument wydawnictwa, a Triglav jako opiekun mądrości i dusz, jest najpełniejszym wyrazicielem dążeń do zachowania, pogłębiania i upowszechnienia wiedzy o kulturze naszych Przodków. Te elementy stanęły jako filary misji wydawnictwa Triglav, chcącego popularyzować wiedzę, krzewić pamięć dawnych pokoleń oraz w sposób przystępny ukazywać tematy związane z rodzimym dziedzictwem.

__________

Strona internetowa: www.triglav.com.pl

Informacje

Rodzaj Wydawnictwo
Miejscowość Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie

Opinie

Review Wydawnictwo Triglav.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *