Osada Słowiańska Stobierna

Osada Słowiańska Stobierna -wydarzenia, kalendarz słowiański. Katalog miejsc słowiańskich - słowiańskie muzeum, artyści, koszulki, rękodzieło.

Zwierzając gród można wszystkie dotknąć, wszystko spróbować. Nie ma też żadnych zakazów odnośnie wykonywanie zdjęć oraz kręcenia filmów.

Opis

W okresie zimowym nieczynne dla turystów indywidualnych, obsługujemy wówczas tylko grupy zorganizowane.

Zwiedzanie indywidualne obejmuje: wejście do grodu, zwiedzanie całego obiektu (ekspozycja w pierwszej chacie, chata wojów i niewiast, gospoda), podziwianie widoków z wieży widokowej, możliwość przymierzenia słowiańskiego ubioru oraz wyposażenia woja.

Każdy bilet upoważnia także do spróbowania swoich sił na strzelnicy – 5 strzałów z łuku w cenie biletu

Zwierzając gród można wszystkie dotknąć, wszystko spróbować. Nie ma też żadnych zakazów odnośnie wykonywanie zdjęć oraz kręcenia filmów. Istnieje również cała gama atrakcji czasowych, nie dostępnych codziennie w grodzie. Są to na przykład pokazy rzemiosła: garncarstwa, kowalstwa, odlewnictwa, tkactwa, przędzenia, w których to pracach można wziąć udział.

W VIII i IXw. n.e. tereny Doliny Wisłoki znajdowały się w granicach Państwa Wiślan. Pod koniec IXw. Świętopełek Wielki z Moraw najechał Państwo Wiślan (prawdopodobnie w roku 882) i pokonał tutejszego księcia. Prawdopodobnie doszło wówczas do powierzchownej chrystianizacji terenów obecnej Małopolski i Podkarpacia w obrządku słowiańskim (który opracowany został przez św. Metodego, urzędującego w owym czasie na Morawach) o czym świadczy fragment „Żywota świętego Metodego”: Był zaś w nim także dar proroczy, tak że spełniało się wiele przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny bardzo, siedzący na Wiśle, urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego kazał mu powiedzieć Metody: Dobrze będzie dla ciebie synu ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. I tak też się stało. Jednakże nawet jeżeli chrześcijaństwo zagościło na tych ziemiach w drugiej połowie IXw. to nie zapuściło korzeni. Na początku Xw Węgrzy najechali nizinę nad Dunajem, a sąsiednich Morawian pokonali i zniszczyli ich państwo. Wiślanie zrzucili wówczas zwierzchnictwo morawskie, a wraz z nim zapewne narzuconą religię. Wiślanie prawdopodobnie nękani byli również najazdami Węgrów (o czym świadczą znaleziska archeologiczne z terenów Małopolski i Podkarpacia), przynajmniej do czasu bitwy nad rzeką Lech w 955 roku. Następnie Kraków dostał się pod wpływy czeskie (połowa Xw.), ale trudno dociec jak daleko na wschód sięgała ta władza. Pewne jest natomiast iż pod koniec Xw. ziemie te trafiły pod władanie Piastów, by w przyszłości stać się trzonem Królestwa Polskiego. Pozostałością po owej wczesnośredniowiecznej historii są liczne grody oraz miejsca kultu słowiańskiego usytuowane po obu stronach Wisłoki. Do najważniejszych z nich należy Trzcinica, Golesz, Przeczyca, Braciejowa (Głodomank) oraz stosunkowo świeże stanowisko w Żyrakowie pod Dębicą.

__________

Strona internetowa: www.osadaslowianska.pl

 

 

Informacje

Rodzaj Skansen
Miejscowość Stobierna
Województwo Podkarpackie

Opinie

Review Osada Słowiańska Stobierna.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *