Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej -wydarzenia, kalendarz słowiański. Katalog miejsc słowiańskich - słowiańskie muzeum, artyści, koszulki, rękodzieło.

Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie organizowany jest co roku – każda impreza ma odrębną tematykę przewodnią.

Opis

XVI edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie poświęcona będzie tradycji i nowoczesności w kulturze średniowiecza. Obydwa pojęcia były doskonale znane w różnych okresach dziejów ludzkości, stanowią również ważny składnik czasów współczesnych. Na ogół postrzega się je jako opozycyjne wobec siebie wartości, często ze sobą skonfliktowane, zwłaszcza w kluczowych momentach przemian, decydujących o kierunku rozwoju państw i narodów. W obiegowych opiniach, tradycję często utożsamia się z zastojem i zacofaniem, natomiast nowoczesność ze zmianą i postępem. Rzadko się przy tym zauważa, że jedno nie może istnieć bez drugiego. Tymczasem w praktyce nowoczesność wzbogaca tradycję, która rozstrzyga, co z proponowanych przez nią rozwiązań będzie przyjęte, a co odrzucone. Mieszko I, decydując się na przyjęcie chrztu i wprowadzenie swojego państwa do cywilizacji europejskiej, musiał dostosowywać zmiany do obyczajów i kultury swojego ludu w taki sposób, by zostały zaakceptowane jako własne. Przed podobnymi wyzwaniami stawali wszyscy wielcy reformatorzy w dziejach ludzkości. Doskonale wiedzieli, że całkowite odrzucenie tradycji grozi utratą tożsamości i zagubieniem, natomiast wzbogacanie jej o nowe elementy pozwala się rozwijać i kreślić perspektywy na lepszą przyszłość. Z kolei gwałtowne wcielanie zmian rodzi opór i prowadzi do tragedii, podczas gdy cierpliwe przeobrażenia, dostosowane do kultury i tradycji danej społeczności kończy się zawsze sukcesem. Od dawna też wiadomo, że nie każda nowoczesność jest dobra, jak też nie zawsze tradycja wyłącznie pielęgnuje złe rozwiązania. Średniowiecze, niesłusznie zwane „ciemną epoką”, wielokrotnie stawało przed koniecznością zmian i dostosowywania ich do swoich tradycji. Z każdych takich prób wychodziło zwycięsko, przekazując swój dorobek i swoje doświadczenia czasom późniejszym. Z jego dziedzictwa wywodzą się m.in. uniwersytety, wolność nauki, bankowość, miasta, samorządność, umiejętność współpracy ludzi różnych wyznań. Stanowią one składnik naszej tradycji, którą przekażemy przyszłym pokoleniom.

_________

Strona internetowa: www.fest.powiat-slupca.pl

Informacje

Rodzaj Festiwal
Miejscowość Lądek
Województwo Wielkopolskie

Opinie

Review Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *